Podpis Konsumenta
(tylko jeżeli formularz jest przesyłany w wersji papierowej)